#IDFitness נבחרת הבנות הכנה לצה"ל 

מסגרת זו מכינה פיזית ומנטלית את המועמדת לשירותה הצבאי, זאת ע"י אימוני כושר מאתגרים OUTDOOR & HIIT, והדרכות מקצועיות. המשתתפת זוכה לליווי אישי בכל תהליך המיונים והגיוס לצבא.


בנוסף לאימוני הכושר -  אחת לחודש יתקיים מפגש ייעודי לנבחרת כהכנה לשירות הצבאי 
דצמבר -סדנת ניהול זמן נכון
ינואר - הרצאת תזונה + אידיאל היופי - שבירת מיתוסים
פברואר - פאנל תפקידים בצהל (הדרכה , תומכות לחימה, לוחמות)
מרץ - כלים להדרכה - איך לעמוד מול קבוצה?
אפריל - אימון חוף - אסון טבע  
מאי - אימון זריחה וארוחת בוקר + סיכום וטיפים לשמירת אורח חיים בריא ופעיל בשירות הצבאי

IDFITNESS.jpg
עדי וגל
IMAG8514-01
סמיכה
14573017_907445719357056_688146506170842