טיפים והמלצות - לאורח חיים בריא

"קיים קשר הדוק בין חוזקו הגופני של האדם לחוסנו הנפשי" // אלוף סמי תורג'מן